Bibliotheca Classica Selecta - Autres traductions françaises dans la BCS - Suétone (généralités)

Vie de Vespasien (généralités) - (traduction française 55 K) - (par chapitres) - Hypertexte louvaniste


   

 C. Suetoni Tranquilli

Vita Diui Vespasiani

   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25


[I]

(1) Rebellione trium principum et caede incertum diu et quasi uagum imperium suscepit firmauitque tandem gens Flauia, obscura illa quidem ac sine ullis maiorum imaginibus, sed tamen rei p. nequaquam paenitenda; constet licet, Domitianum cupiditatis ac saeuitiae merito poenas luisse. (2) T. Flauius Petro, municeps Reatinus, bello ciuili Pompeianarum partium centurio an euocatus, profugit ex Pharsalica acie domumque se contulit, ubi deinde uenia et missione impetrata coactiones argentarias factitauit. (3) Huius filium, cognomine Sabinus, expers militiae (etsi quidem eum primipilarem, nonnulli, cum adhuc ordiens duceret, sacramento solutum per causam ualitudinis tradunt) publicum quadragesimae in Asia egit; manebantque imagines a ciuitatibus ei positae sub hoc titulo: "Kalos telonesanti". (4) Postea faenus apud Heluetios exercuit ibique diem obiit superstitibus uxore Vespasia Polla et duobus ex ea liberis, quorum maior Sabinus ad praefecturam urbis, minor Vespasianus ad principatum usque processit. (5) Polla, Nursiae honesto genere orta, patrem habuit Vespasium Pollionem, ter tribunum militum praefectumque castrorum, fratrem senatorem praetoriae dignitatis. (6) Locus etiam ad sextum miliarium a Nursia Spoletium euntibus in monte summo appellatur Vespasiae, ubi Vespasiorum complura monumenta exstant, magnum indicium splendoris familiae et uetustatis. (7) Non negauerim iactatum a quibusdam Petronis patrem e regione Transpadana fuisse mancipem operarum, quae ex Vmbria in Sabinos ad culturam agrorum quotannis commeare soleant; subsedisse autem in oppido Reatino, uxore ibidem ducta. (8) Ipse ne uestigium quidem de hoc, quamuis satis curiose inquirerem, inueni.

 

[II]

(1) Vespasianus natus est in Sabinis ultra Reate uico modico, cui nomen est Phalacrinae, XV. kal. Dec. uesperi, Q. Sulpicio Camerino C. Poppaeo Sabino cons., quinquennio ante quam Augustus excederet; educatus sub paterna auia Tertulla in praediis Cosanis. (2) Quare princeps quoque et locum incunabulorum assidue frequentauit, manente uilla qualis fuerat olim, ne quid scilicet oculorum consuetudini deperiret; et auiae memoriam tanto opere dilexit, ut sollemnibus ac festis diebus pocillo quoque eius argenteo potare perseuerauerit. (3) Sumpta uirili toga, latum clauum, quamquam fratre adepto, diu auersatus est, nec ut tandem appeteret compelli nisi a matre potuit. Ea demum extudit magis conuicio quam precibus uel auctoritate, dum eum identidem per contumeliam anteambulonem fratris appellat. (4) Tribunatum in Thracia meruit; quaestor Cretam et Cyrenas prouinciam sorte cepit; aedilitatis ac mox praeturae candidatus, illam non sine repulsa sectoque uix adeptus est loco, hanc prima statim petitione et in primis; (5) praetor infensum senatui Gaium ne quo non genere demeretur, ludos extraordinarios pro uictoria eius Germanica depoposcit, poenaeque coniuratorum addendum censuit ut insepulti proicerentur. (6) Egit et gratias ei apud amplissimum ordinem, quod se honore cenae dignatus esset.

 

[III]

(1) Inter haec Flauiam Domitillam duxit uxorem, Statilii Capellae equitis R. Sabratensis ex Africa delicatam olim Latinaeque condicionis, sed mox ingenuam et ciuem Rom. reciperatorio iudicio pronuntiatam, patre asserente Flauio Liberale Ferenti genito nec quicquam amplius quam quaestorio scriba. (2) Ex hac liberos tulit Titum et Domitianum et Domitillam. Vxori ac filiae superstes fuit, atque utramque adhuc priuatus amisit. (3) Post uxoris excessum Caenidem, Antoniae libertam et a manu, dilectam quondam sibi reuocauit in contubernium, habuitque etiam imperator paene iustae uxoris loco.

 

[IV]

(1) Claudio principe Narcissi gratia legatus legionis in Germaniam missus est; inde in Britanniam translatus tricies cum hoste conflixit. (2) Duas ualidissimas gentes superque uiginti oppida et insulam Vectem Britanniae proximam in dicionem redegit, partim Auli Plautii legati consularis, partim Claudi ipsius ductu. (3) Quare triumphalia ornamenta et in breui spatio duplex sacerdotium accepit, praeterea consulatum, quem gessit per duos nouissimos anni menses. (4) Medium tempus ad proconsulatum usque in otio secessuque egit, Agrippinam timens potentem adhuc apud filium et defuncti quoque Narcissi amici perosam. (5) Exim sortitus Africam, integerrime nec sine magna dignatione administrauit, nisi quod Hadrumeti seditione quadam rapa in eum iacta sunt. (6) Rediit certe nihilo opulentior, ut qui, prope labefactata iam fide, omnia praedia fratri obligaret necessariosque ad mangonicos quaestus sustinendae dignitatis causa descenderit; propte quod uulgo mulio uocabatur. (7) Conuictus quoque dicitur ducenta sestertia expressisse iuueni, cui latum clauum aduersus patris uoluntatem impetrarat, eoque nomine grauiter increpitus. (8) Peregrinatione Achaica inter comites Neronis, cum cantantem eo aut discederet saepius aut praesens obdormisceret, grauissimam contraxit offensam, prohibitusque non contubernio modo sed etiam publica salutatione, secessit in paruam ac deuiam ciuitatem, quod latenti extrema metuenti prouincia cum exercitu oblata est. (9) Percrebuerat Oriente toto uetus et constans opinio, esse in fatis ut eo tempore Iudaea profecti rerum potirentur. (10) Id de imperatore Romano, quantum postea euentu paruit, praedictum Iudaei ad se trahentes, rebellarunt, caesoque praeposito legatum insuper Syriae consularem suppetias ferentem, rapta aquila, fugauerunt. (11) Ad hunc motum comprimendum cum exercitu ampliore et non instrenuo duce, cui tamen tuto tanta res committeretur, opus esset, ipse potissimus delectus est, ut et industriae expertae nec metuendus ullo modo ob humilitatem generis ac nominis. (12) Additis igitur ad copias duabus legionibus, octo alis, cohortibus decem, atque inter legatos maiore filio assumpto, ut primum prouinciam attigit, proximas quoque conuertit in se, correcta statim castrorum disciplina, unoque et altero proelio tam constanter inito, ut in oppugnatione castelli lapidis ictum genu, scutoque sagittas aliquot exceperit.

 

[V]

(1) Post Neronem Galbamque, Othone ac Vitellio de principatu certantibus, in spem imperii uenit, iam pridem sibi per haec ostenta conceptam. (2) In suburbano Flauiorum quercus antiqua, quae erat Marti sacra, per tres Vespasiae partus, singulos repente ramos a frutice dedit, haud dubia signa futuri cuiusque fati: primum exilem et cito arefactum (ideoque puella nata non perennauit), secundum praeualidum ac prolixum et qui magnam felicitatem portenderet, tertium uero instar arboris. (3) Quare patrem Sabinum ferunt, haruspicio insuper confirmatum, renuntiasse matri, nepotem ei Caesarem genitum; nec illam quicquam aliud quam cachinnasse, mirantem quod adhuc se mentis compote deliraret iam filius suus. (4) Mox cum aedilem eum C. Caesar, succensens curam uerrendis uiis non adhibitam, luto iussisset oppleri congesto per milites in praetextae sinum, non defuerunt qui interpretarentur, quandoque proculcatam desertamque rem p. ciuili aliqua perturbatione in tutelam eius ac uelut in gremium deuenturam. (5) Prandente eo quondam, canis extrarius e triuio manum humanam intulit mensaeque subiecit. (6) Cenante rursus bos arator decusso iugo triclinio irrupit, ac fugatis ministris quasi repente defessus procidit ad ipsos accumbentis pedes ceruicemque summisit. (7) Arbor quoque cupressus in agro auito sine ulla ui tempestatis euulsa radicitus atque prostrata, insequenti die uiridior ac firmior resurrexit. (8) At in Achaia somniauit initium sibi suisque felicitates futurum, simul ac dens Neroni exemptus esset; euenitque ut sequenti die progressus in atrium medicus dentem ei ostenderet, tantumque quod exemptum. (9) Apud Iudaeam Carmeli dei oraculum consulentem ita confirmauere sortes, ut quidquid cogitaret uolueretque animo, quamlibet magnum, id esse prouenturum pollicerentur; et unus ex nobilibus captiuis Iosephus, cum coiceretur in uincula, constantissime asseuerauit fore ut ab eodem breui solueretur, uerum iam imperatore. (10) Nuntiabantur et ex urbe praesagia, Neronem diebus ultimis monitum per quietem, ut tensam Iouis Optimi Maximi e sacrario in domus Vespasiani et inde in circum deduceret; ac non multo post, comitia secundi consulatus ineunte Galba, statuam Diui Iulii ad Orientem sponte conuersam; acieque Betriacensi, prius quam committeretur, duas aquilas in conspectu omnium conflixisse, uictaque altera superuenisse tertiam ab solis exortum ac uictricem abegisse.

 

[VI]

(1) Nec tamen quicquam ante temptauit, promptissimis atque etiam instantibus suis, quam sollicitatus quorundam et ignotorum et absentium fortuito fauore. (2) Moesiaci exercitus bina e tribus legionibus milia, missa auxilio Othoni, postquam ingressis iter nuntiatum est uictum eum ac uim uitae suae attulisse, nihilo setius Aquileiam usque perseuerauerunt, quasi rumori minus crederent. (3) Ibi per occasionem ac licentiam omni rapinarum genere grassati, cum timerent ne sibi reuersis reddenda ratio ac subeunda poena esset, consilium inierunt eligendi creandique imperatoris; neque enim deteriores esse aut Hispaniensi exercitu qui Galbam, aut praetoriano qui Othonem, aut Germaniciano qui Vitellium fecissent. (4) Propositis itaque nominibus legatorum consularium, quot ubique tunc erant, cum ceteros alium alia de causa improbarent, et quidam e legione tertia, quae sub exitu Neronis translata ex Syria in Moesiam fuerat, Vespasianum laudibus ferrent, assensere cuncti nomenque eius uexillis omnibus sine mora inscripserunt. (5) Et tunc quidem compressa res est, reuocatis ad officium numeris parumper. (6) Ceterum diuulgato facto, Tiberius Alexander praefectus Aegypti primus in uerba Vespasiani legiones adegit Kal. Iul., qui principatus dies in posterum obseruatus est. Iudaicus deinde exercitus V. Idus Iul. apud ipsum iurauit. (7) Plurimum coeptis contulerunt iactatum exemplar epistulae uerae siue falsae defuncti Othonis ad Vespasianum, extrema obtestatione ultionem mandatus et ut rei p. subueniret optantis; simul rumor dissipatus, destinasse uictorem Vitellium permutate hiberna legionum et Germanicas transferre in Orientem ad securiorem mollioremque militiam, praeterea ex praesidibus prouinciarum Licinius Mucianus et e regibus Vologaesus Parthus; ille deposita simultate, quam in id tempus ex aemulatione non obscure gerebat, Syriacum promisit exercitum, hic quadraginta milia sagittariorum.

 

[VII]

(1) Suscepto igitur ciuili bello ac ducibus copiisque in Italiam praemissis, interim Alexandriam transiit, ut claustra Aegypti optineret. (2) Hic cum de firmitate imperii capturus auspicium aedem Serapidis summotis omnibus solus intrasset, ac propitiato multum deo tandem se conuertisset, uerbenas coronasque et panificia, ut illic assolet, Basilides libertus obtulisse ei uisus est; quem neque admissum a quoquam et iam pridem propter neruorum ualitudinem uix ingredi longeque abesse constabat. (3) Ac statim aduenere litterae, fusas apud Cremonam Vitelli copias, ipsum in urbe interemptum nuntiantes. (4) Auctoritas et quasi maiestas quaedam, ut scilicet inopinato et adhuc nouo principi, deerat: haec quoque accessit. (5) E plebe quidam luminibus orbatus, item alius debili crure sedentem pro tribunali pariter adierunt, orantes opem ualitudini demonstratam a Serapide per quietem: restituturum oculos, si inspuisset; confirmaturum crus, si dignaretur calce contingere. (6) Cum uix fides esset ullo modo successuram, ideoque ne experiri quidem auderet, extremo hortantibus amicis palam pro contione utrumque temptauit, nec euentus defuit. (7) Per idem tempus Tegeae in Arcadia instinctu uaticinantium effossa sunt sacrato loco uasa operis antiqui, atque in iis assimilis Vespasiano imago.

 

[VIII[

(1) Talis tantaque cum fama in urbem reuersus, acto de Iudaeis triumpho, consulatus octo ueteri addidit; suscepit et censuram, ac per totum imperii tempus nihil habuit antiquius quam prope afflictam nutantemque rem p. stabilire primo, deinde et ornare. (2) Milites pars uictoriae fiducia, pars ignominiae dolore ad omnes licentiam audaciamque processerant; sed et prouinciae ciuitatesque liberae, nec non et regna quaedam tumultuosius inter se agebant. (3) Quare Vitellianorum quidem et exauctorauit plurimos et coercuit, participibus autem uictoriae adeo nihil extra ordinem indulsit ut etiam legitima praemia sero persoluerit. (4) Ac ne quam occasionem corrigendi disciplinam praetermitteret, adulescentulum fragrantem unguento, cum sibi pro impetrata praefectura gratias ageret, nutu aspernatus uoce etiam grauissima increpuit: "Maluissem allium oboluisses," litterasque reuocauit; (5) classiarios uero, qui ab Ostia et Puteolis Romam pedibus per uices commeant, petentes constitui aliquid sibi calciarii nomine, quasi parum esset sine responso abegisse, iussit post haec excalciatos cursitare; et ex eo ita cursitant. (6) Achaiam, Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum, libertate adempta, item Thraciam, Ciliciam et Commagenen, ditionis regiae usque ad id tempus, in prouinciarum formam redegit. (7) Cappadociae propter adsiduos barbarorum incursus legiones addidit, consularemque rectorem imposuit pro eq. R. (8) Deformis urbs ueteribus incendiis ac ruinis erat; uacuas areas occupare et aedificare, si possessores cessarent, cuiusque permisist. (9) Ipse restitutionem Capitolii adgressus, ruderibus purgandis manus primus admouit ac suo collo quaedam extulit; aerearumque tabulatum tria milia, quae simul conflagrauerant, restituenda suscepit undique inuestigatis exemplaribus: instrumentum imperii pulcherrimum ac uetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac priuilegio cuicumque concessis.

 

[IX]

(1) Fecit et noua opera templum Pacis foro proximum, Diuique Claudii in Caelio monte coeptum quidem ab Agrippina, sed a Nerone prope funditus destructum; item amphitheatrum urbe media, ut destinasse compererat Augustum. (2) Amplissimos ordines et exhaustos caede uaria et contaminatos ueteri neglegentia, purgauit suppleuitque recenso senatu et equite, summotis indignissimis et honestissimo quoque Italicorum ac prouincialium allecto. (3) Atque uti notum esset, utrumque ordinem non tam libertate inter se quam dignitate differre, de iurgio quodam senatoris equitisque R. ita pronuntiauit, non oportere maledici senatoribus, remaledici ciuile fasque esse.

 

[X]

Litium series ubique maiorem in modum excreuerant, manentibus antiquis intercapedine iuris dictionis, accedentibus nouis ex condicione tumultuque temporum; sorte elegit per quos rapta bello restituerentur quique iudicia centumuiralia, quibus peragendis uix suffectura litigatorum uidebatur aetas, extra ordinem diiudicarent redigerentque ad breuissimum numerum.

 

[XI]

Libido atque luxuria coercente nullo inualuerant; auctor senatui fuit decernendi, ut quae se alieno seruo iunxisset, ancilla haberetur; neue filiorum familiarum faeneratoribus exigendi crediti ius umquam esset, ne post patrum quidem mortem.

 

[XII]

(1) Ceteris in rebus statim ab initio principatus usque ad exitum ciuilis et clemens, mediocritatem pristinam neque dissimulauit umquam ac frequenter etiam prae se tulit. (2) Quin et conantis quosdam originem Flauii generis ad conditores Reatinos comitemque Herculis, cuius monimentum exstat Salaria uia, referre irrisit ultro. (3) Adeoque nihil ornamentorum extrinsecus cupide appetiuit, ut triumphi die fatigatus tarditate et taedio pompae non reticuerit, merito se plecti, qui triumphum, quasi aut debitum maioribus suis aut speratum umquam sibi, tam inepte senex concupisset. (4) Ac ne tribuniciam quidem potestatem et patris patriae appellationem nisi sero recepit. Nam consuetudinem scrutandi salutantes manente adhuc bello ciuili omiserat.

 

[XIII]

(1) Amicorum libertatem, causidicorum figuras ac philosophorum contumaciam lenissime tulit. (2) Licinium Mucianum notae impudicitiae, sed meritorum fiducia minus sui reuerentem, numquam nisi clam et hactenus retaxare sustinuit, ut apud communem aliquem amicum querens adderet clausulam: "Ego tamen uir sum". (3) Saluium Liberalem in defensione diuitis rei ausum dicere: Quid ad Caesarem, si Hipparchus sestertium milies habet? et ipse laudauit. (4) Demetrium Cynicum in itinere obuium sibi post damnationem, ac neque assurgere neque salutare se dignantem, oblatrantem etiam nescio quid, satis habuit canem appellare.

 

[XIV]

(1) Offensarum inimicitiarumque minime memor executorue, Vitelli hostis sui filiam splendidissime maritauit, dotauit etiam et instruxit. (2) Trepidum eum interdicta aula sub Nerone quaerentemque, quidnam ageret aut quo abiret, quidam ex officio admissionis simul expellens, abire Morbouiam iusserat. In hunc postea deprecantem haud ultra uerba excanduit, et quidem totidem fere atque eadem. (3) Nam ut suspicione aliqua uel metu ad perniciem cuiusquam compelleretur tantum afuit, ut monentibus amicis cauendum esse Mettium Pompusianum, quod uulgo crederetur genesin habere imperatoriam, insuper consulem fecerit, spondens quandoque beneficii memorem futurum.

 

[XV]

(1) Non temere quis punitus insons reperietur, nisi absente eo et ignaro aut certe inuito atque decepto. (2) Heluidio Prisco, qui et reuersum se ex Syria solus priuato nomine Vespasianum salutauerat et in praetura omnibus edictis sine honore ac mentione ulla transmiserat, non ante succensuit quam altercationibus insolentissimis paene in ordinem redactus. (3) Hunc quoque, quamuis relegatum primo, deinde et interfici iussum, magni aestimauit seruare quoquo modo, missis qui percussores reuocarent; et seruasset, nisi iam perisse falso renuntiatum esset. Certum neque caede cuiusquam umquam laetatus, iustis suppliciis inlacrimauit etiam et ingemuit.

 

[XVI]

(1) Sola est, in qua merito culpetur, pecuniae cupiditas. (2) Non enim contentus omissa sub Galba uectigalia reuocasse, nouas et grauia addidisse, auxisse, tributa prouinciis, nonnullis et duplicasse, negotiationem quoque uel priuato pudendas propalam exercuit, coemendo quaedam, tantum ut pluris postea distraheret. (3) Ne candidatis quidem honores, reisue tam innoxiis quam nocentibus absolutione uenditare cunctatus est. (4) Creditur etiam procuratorum rapacissimus quemque ad ampliora officia ex industria solitus promouere, quo locupletiores mox condemnaret; quibus quidem uulgo pro spongiis dicebatur uti, quod quasi et siccos madefaceret et exprimeret umentis. (5) Quidam natura cupidissimum tradunt, idque exprobratum ei a sene bubulco, qui negata sibi gratuita libertate, quam imperium adeptum suppliciter orabat, proclamauerit uulpem pilum mutare, non mores. (6) Sunt contra qui opinentur ad manubias et rapinas necessitate compulsum summa aerarii fiscique inopia; de qua testificatus sit initio statim principatus, professus quadringenties milies opus esse, ut res p. stare posset. (7) Quod et ueri similius uidetur, quando et male partis optime usus est.

 

[XVII]

In omne hominum genus liberalissimus expleuit censum senatorium, consulares inopes quingenis sestertiis annuis sustentauit, plurimas per totum orbem ciuitates terrae motu aut incendio afflictas restituit in melius, ingenia et artes uel maxime fouit.

 

[XVIII]

Primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit; praestantis poetas, nec non et artifices, Coae Veneris, item Colossi refectorem, insigni congiario magnaque mercede donauit; mechanico quoque, grandis columnas exigua impensa perducturum in Capitolium pollicenti, praemium pro commento non mediocre optulit, operam remisit, praefatus sineret se plebiculam pascere.

 

[XIX]

(1) Ludis, per quos scaena Marcelliani theatri restituta dedicabatur, uetera quoque acroamata reuocauerat. (2) Apellari tragoedo quadringenta, Terpno Diodoroque citharoedis ducena, nonnullis centena, quibus minimum, quadragena sestertia insuper plurimas coronas aureas dedit. (3) Sed et conuiuabatur assidue, ac saepius recta et dapsile, ut macellarios adiuuaret. Dabat sicut Saturnalibus uiris apophoreta, ita per Kal. Mart. feminis. (4) Et tamen ne sic quidem pristina cupiditatis infamia caruit. (5) Alexandrini Cybiosacten eum uocare perseuerauerunt, cognomine unius e regibus suis turpissimarum sordium. (6) Sed et in funere Fauor archimimus personam eius ferens imitansque, ut est mos, facta ac dicta uiui, interrogatis palam procuratoribus, quanti funus et pompa constaret, ut audiit, sestertio centiens, exclamauit, centum sibi sestertia darent, ac se uel in Tiberim proicerent.

 

[XX]

(1) Statura fuit quadrata, compactis firmisque membris, uultu ueluti nitentis: de quo quidam urbanorum non infacete, siquidem petenti, ut et in se aliquid diceret: "Dicam," inquit, "cum uentrem exonerare desieris." (2) Valetudine prosperrima usus est, quamuis ad tuendam eam nihil amplius quam fauces ceteraque membra sibimet ad numerum in sphaeristerio defricaret inediamque unius diei per singulos menses interponeret.

 

[XXI]

(1) Ordinem uitae fere tenuit. (2) In principatum maturius semper ac de nocte euigilabat; dein perlectis epistolis officiorumque omnium breuiariis, amicos admittebat, ac dum salutabatur, et calciabat ipse se et amiciebat; postque decisa quaecumque obuenissent negotia, gestationi et inde quieti uacabat, accubante aliqua pallacarum, quas in locum defunctae Caenidis plurimas constituerat; a secreto in balineum tricliniumque transiliebat. (3) Nec ullo tempore facilior aut indulgentior traditur, eaque momenta domestici ad aliquid petendum magno opere captabant.

 

[XXII]

(1) Et super cenam autem et semper alias comissimus, multa ioco transigebat; erat enim dicacitatis plurimae, etsi scurrilis et sordidae, ut ne praetextatis quidem uerbis abstineret. (2) Et tamen nonnulla eius facetissima exstant, in quibus et haec. (3) Mestrium Florum consularem, admonitus ab eo plaustra potius quam plostra dicenda, postero die Flaurum salutauit. (4) Expugnatus autem a quadam, quasi amore suo deperiret, cum perductae pro concubitu sestertia quadringenta donasset, admonente dispensatore, quem ad modum summam rationibus uellet inferri, "Vespasiano," inquit, "adamato".

 

[XXIII]

(1) Vtebatur et uersibus Graecis tempestiue satis, et de quodam procerae statuae improbiusque nato:

makra bibas, kradaon dolichoskion egchos.

et de Cerylo liberto, qui diues admodum ob subterfugiendum quandoque ius fisci ingenuum se et Lachetem mutato nomine coeperat ferre:

ho Laches, Laches,
epan apothanes, authis ex arches esei
sy Kerylos.

(2) Maxime tamen dicacitatem adfectabat in deformibus lucris, ut inuidiam aliqua cauillatione dilueret transferretque ad sales. (3) Quendam e caris ministris dispensationem cuidam quasi fratri petentem cum distulisset, ipsum candidatum ad se uocauit; exactaque pecunia, quantam is cum suffragatore suo pepigerat, sine mora ordinauit; interpellanti mox ministro: Alium tibi, ait, quaere fratrem; hic, quem tuum putas, meus est. (4) Mulionem in itinere quodam suspicatus ad calciandas mulas desiluisse, ut adeunti litigatori spatium moramque praeberet, interrogauit quanti calciasset, et pactus est lucri partem. (5) Reprehendenti filio Tito, quod etiam urinae uectigal commentus esset, pecuniam ex prima pensione admouit ad nares, sciscitans num odore offenderetur; et illo negante: "Atqui, inquit, e lotio est". (6) Nuntiantis legatos decretam ei publice non mediocris summae statuam colosseam, iussit uel continuo ponere, cauam manum ostentans et paratam basim dicens. (7) Ac ne metu quidem ac periculo mortis extremo abstinuit iocis. (8) Nam cum inter cetera prodigia Mausoleum derepente patuisset et stella crinita in caelo apparuisset, alterum ad Iuniam Caluinam e gente Augusti pertinere dicebat, Parthorum regem qui capillatus esset; prima quoque morbi accessione: "Vae", inquit, "puto, deus fio".

 

[XXIV]

(1) Consulatu suo nono temptatus in Campania motiunculis leuibus protinusque urbe repetita, Cutilias ac Reatina rura, ubi aestiuare quotannis solebat, petit. (2) Hic cum super urgentem ualitudinem creberrimo frigidae aquae usus etiam intestina uitiasset, nec eo minus muneribus imperatoriis ex consuetudine fungeretur, ut etiam legationes audiret cubans, aluo repente usque ad defectionem soluta, imperatorem, ait statem mori oportere; dumque consurgit ac mititur, inter manus subleuantium extinctus est VIIII. Kal. Iul. annum agens aetatis sexagensimum ac nonum, superque mensem ac diem septimum.

 

[XXV]

(1) Conuenit inter omnis, tam certum eum de sua suorumque genitura semper fuisse, ut post assiduas in se coniurationes ausus sit adfirmare senatui, ut filios sibi successuros aut neminem. (2) Dicitur etiam uidisse quondam per quietem stateram media parte uestibuli Palatinae domus positam examine aequo, cum in altera lance Claudius et Nero starent, in altera ipse ac filii. (3) Nec res fefellit, quando totidem annis parique temporis spatio utrique imperauerunt.

 

Vie de Vespasien (généralités) - (traduction française 55 K) - (par chapitres) - Hypertexte louvaniste


Autres traductions françaises dans la BCS - Suétone (généralités)


[15 mars 2001]

Bibliotheca Classica Selecta - FUSL - UCL (FLTR)